Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Mirjana Juričić

31.8.2018.

Obrana završnog specijalističkog rada Mirjane Juričić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Problemi adherencije pri primjeni kapi za oko“ će se održati u utorak, 4. rujna 2018. godine, u 14.00 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.