Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

15.9.2021.

NATJEČAJ

  Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraživačkog projekta: „Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke“ (UIP-2019-04-8461), u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-4595), voditeljica izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova   za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, za potrebe HRZZ uspostavnog istraživačkog projekta: „Derivati harmina kao potencijalni antimalarici“ (UIP-2017-05-5160), u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-2037), voditeljica izv. prof. dr. sc. Ivana Perković, na Zavodu za farmaceutsku kemiju   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv administrator na projektu „Centar za međumolekularne interakcije u farmaciji“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Poziv „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, kod poziva: KK.01.1.1.09, na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine, u punom radnom vremenu   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, u Centru za primijenjenu farmaciju, zamjena

14.9.2021.

POZIV NA TESTIRANJE – radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

POZIV NA TESTIRANJE – radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 14.9.2021. Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 94/2021) za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se u dva dijela. Prvi dio pisane provjere znanja i sposobnosti održat će se 21. rujna 2021. godine i obuhvaća provjeru znanja iz područja uredskog poslovanja i pravila na temelju kojih pravne osobe koje imaju javne ovlasti postupaju i rješavaju u upravnim stvarima, kao i područja visokog obrazovanja, pravilnika Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, kao i Informacijskog sustava visokih učilišta – ISVU te poznavanje rada na računalu (izvori: Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta http://www.pharma.unizg.hr/files/file/dokumenti/akti-fbf/Pravilnik-o-studiranju-na-diplomskim-studijima-FBF-a-2014.pdf , Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu http://www.pharma.unizg.hr/files/file/Studiji/Pravilnik_Doktorski_studij_FBF_2017.pdf , Pravilnik o specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu http://www.pharma.unizg.hr/files/file/dokumenti/akti/Pravilnik-o-poslijediplomskim-specijalistickim-studijima-Sveucilista-u-Zagrebu.pdf , ISVU priručnik https://www.isvu.hr/javno/hr/dokumenti/ISVUprirucnik.pdf ). Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti (te poznavanja rada na računalu) ostvare najmanje 60% ukupnih bodova bit će pozvani na provjeru znanja engleskog jezika u govoru i pismu. Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja, odnosno selekcijskog razgovora.   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.   Molimo kandidate da ponesu svoj pribor za pisanje i da za vrijeme boravka na testiranju koriste zaštitnu masku zbog trenutne epidemiološke situacije.  

13.9.2021.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 13.9.2021. Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Kandidati prijavljeni na javni natječaj (NN br. 83/2021) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, a koji su na provjeri znanja ostvarili najmanje 60% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor putem e-pošte koji će se održati 20. rujna 2021. godine (odgoda od 09.09.2021.). Po dolasku na selekcijski razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

13.9.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 28. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (59/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: IVANA PERKOVIĆ.   Profesionalni životopis kandidata

9.9.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 28. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (59/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: MIRANDA SERTIĆ. Profesionalni životopis kandidata  

8.9.2021.

Obavijest o izboru na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 28. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama (59/2021), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju, kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru kandidata: MARIJA GRDIĆ RAJKOVIĆ. Profesionalni životopis kandidata  

6.9.2021.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Selekcijski razgovor za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 83/2021) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu koji su na provjeri znanja ostvarili najmanje 60% ukupnih bodova bit će pozvani na selekcijski razgovor putem e-pošte, a koji će se održati 9. rujna 2021. godine. Po dolasku na selekcijski razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.  

2.9.2021.

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA - radno mjesto III. vrste – administrativni referent, interni naziv: administrativni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet objavljuje ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA Djelomično se poništava se javni natječaj (Klasa: 119-01/21-01/01, Ur.broj: 251-62-02-21-45), koji je objavljen u Narodnim novinama br. 94/2021 od 27. kolovoza 2021., na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (www.pharma.hr), u dnevnom tisku, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te portala Moj posao, i to pod rednim brojem 2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – administrativni referent, interni naziv: administrativni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

30.8.2021.

POZIV NA TESTIRANJE - radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Prethodna provjera znanja za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 83/2021) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste, interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu održat će se u petak, 3. rujna 2021. godine.   Provjera znanja odnosit će se na provjeru znanja iz poznavanja organizacije i poslovanja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (izvor mrežna stranica: http://www.pharma.unizg.hr/hr/). Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.  

27.8.2021.

N A T J E Č A J

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje   > N A T J E Č A J (.pdf) 1.    za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 2.    za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – administrativni referent, interni naziv: administrativni referent u studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu