Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

16.11.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku     za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmacuetku kemiju  

10.11.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme), na Zavodu za kemiju prehrane

8.11.2017.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto I vrste – viši stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 15. rujna 2017. godine u Narodnim novinama (93/2017), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidata dr. sc. Ivana Biruša, dipl.ing.biol.   

3.11.2017.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom random vremenu

3. studenoga 2017. Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 27. rujna 2017. godine u Narodnim novinama (96/2017), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste: voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Dore Marije Pavečić, mag. iur.  

31.10.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje N A T J E Č A J za izbor dva doktoranda za rad na projektu Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, na određeno vrijeme od četiri godine

31.10.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, područje prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mikrobiologiju za izbor jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju    

26.10.2017.

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje  za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 93/17) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu održat će se 2. studenoga 2017. godine,  s početkom u 10 h, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja. NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati poznavanje područja europskih projekata: 1.  europa.eu 2. www.hrzz.hr 3. www. pharma.unizg.hr 4. mobilnost.hr 5. www.strukturnifondovi.hr/naslovna Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.  

19.10.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju      

17.10.2017.

Poziv na testiranje

Poziv na testiranje za radno mjesto - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 96/17) za  izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu održat će se 23. listopada 2017. godine, ponedjeljak,  s početkom u 9 sati na adresi Ante Kovačića 1, Zagreb. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja. NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije: 1.   Zakon o radu NN 93/14 2.   Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 3.   Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07,           46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 4.   Zakon o mirovinskom osiguranju   NN 157/13; 151/14; 33/15, 93/15, 120/16 5.   Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 28/2017   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju  

13.10.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika” na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od dvije godine