Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

15.11.2018.

POZIV NA TESTIRANJE

Poziv na testiranje za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu, daje sljedeću obavijesti: testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 97/18) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU održat će se 29. studenoga 2018. godine, četvrtak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja. NAPOMENA:               Testiranje će obuhvaćati poznavanje područja provedbe projekata s naglaskom na ESI projekte, OP Učinkoviti ljudski potencijali. Izvori: 1)        Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi u RH, http://www.strukturnifondovi.hr/ 2)        Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. 3)        Upute za korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020., https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf Testiranje će obuhvatiti i poznavanje računalne pismenosti (Excel i Word). Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

2.11.2018.

Natječaj - redoviti profesor

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mikrobiologiju  

2.11.2018.

Natječaj - administrator na projektu

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje               N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu.

31.10.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 31. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama (78/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Mate Galića, bacc. ing. tech. inf.

25.10.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 31. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama (78/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Jelene Rakarić, mag. oec.

15.10.2018.

POZIV NA TESTIRANJE

Povjerenstvo za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste - voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:   Prethodna provjera znanja i sposobnosti  te intervju za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 78/2018) za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste - voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 23. listopada, 2018., u 14 sati, na adresi Ante Kovačića 1.  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu.                                                                           NAPOMENA: Provjera znanja i sposobnosti će obuhvaćati znanje iz: -poznavanje administracije mrežnih uređaja u LAN-u ustanove -poznavanje sistemskog održavanja poslužitelja s operacijskim sustavima Microsoft Windows Server -poznavanje administracije osobnih računala s operacijskim sustavima Microsoft Windows -poznavanje administracije Microsoftovih aplikacija                          Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti  provjeri znanja.

10.10.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje                                                       N A T J E Č A J   izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto asistenta, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, na projektu „Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu“, voditeljica projekta prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, ustanova Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, partner Pliva Hrvatska d.o.o, na određeno vrijeme od tri godine

28.9.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje                N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% (pola radnog vremena), na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju

26.9.2018.

POZIV NA TESTIRANJE

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 78/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, održat će se 2. listopada 2018. godine, utorak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja. Testiranje će obuhvaćati znanje pojmova i načela iz područja računovodstva i revizije. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

21.9.2018.

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet  zastupan po dekanu prof. dr. sc. Željanu Malešu na temelju članka 24. Statuta objavljuje     PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   Djelomično se poništava javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 78/2018 od 31. kolovoza 2018., u Večernjem listu,  na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to pod rednim brojem 1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste, interni naziv: vrtni radnik u Farmaceutskom botaničkom vrtu „Fran Kušan” Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.