Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

16.1.2019.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje              N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, voditelj izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju   za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, voditelj doc. dr. sc. Tin Weitner, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju   za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, voditeljica prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić, na Zavodu za farmakognoziju    

16.1.2019.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

14.12.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje       N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika”, voditeljice prof. dr. sc. Branke Zorc na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30.11.2019.   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju  

5.12.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0.)“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 2. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama (97/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnoj stranici Fakulteta te na portalu „Moj posao“ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0.)“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Maje Brnardić, mag. oec.

5.12.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje       N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, zamjena  

15.11.2018.

POZIV NA TESTIRANJE

Poziv na testiranje za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu, daje sljedeću obavijesti: testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 97/18) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU održat će se 29. studenoga 2018. godine, četvrtak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja. NAPOMENA:               Testiranje će obuhvaćati poznavanje područja provedbe projekata s naglaskom na ESI projekte, OP Učinkoviti ljudski potencijali. Izvori: 1)        Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi u RH, http://www.strukturnifondovi.hr/ 2)        Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. 3)        Upute za korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020., https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf Testiranje će obuhvatiti i poznavanje računalne pismenosti (Excel i Word). Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

2.11.2018.

Natječaj - redoviti profesor

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mikrobiologiju  

2.11.2018.

Natječaj - administrator na projektu

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje               N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0)”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u puno radnom vremenu.

31.10.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 31. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama (78/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj ispostave, interni naziv: voditelj Jedinice za informatičku potporu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Mate Galića, bacc. ing. tech. inf.

25.10.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 31. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama (78/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv stručni suradnik za ekonomske poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Jelene Rakarić, mag. oec.