Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

20.2.2019.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste, interni naziv: vrtni radnik u Farmaceutskom botaničkom vrtu »Fran Kušan« Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

19.2.2019.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – viši informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Prethodna provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 8/2019) za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste – viši informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 25. veljače 2019. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu. NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati sposobnost rada na računalu te  poznavanje rada operativnih sustava (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016) te rada računalne mreže. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

7.2.2019.

POZIV NA TESTIRANJE

Povjerenstvo za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Prethodna provjera znanja i sposobnosti te intervju za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 5/2019) za izbor izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 13. veljače 2019. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu.                                                                           NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije: Uredba o uredskom poslovanju NN 7/09 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015, 131/2017, 96/2018 Zakon o studentskom zboru i drugim studenskim organizacijama NN 71/07 Statut Sveučilišta u Zagrebu (poveznica: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/statut_2016.pdf) Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju

31.1.2019.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, zamjena

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen dana 5. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama (109/2018), dnevnom tisku, na službenim internetskim stranicama Fakulteta, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, zamjena kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donijelo odluku o izboru TIHANE VILOVIĆ, mag. oecol. Profesionalni životopis kandidata

23.1.2019.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto II. vrste - viši informatički referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu  

16.1.2019.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje              N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, voditelj izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju   za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, voditelj doc. dr. sc. Tin Weitner, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju   za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, voditeljica prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić, na Zavodu za farmakognoziju    

16.1.2019.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Studentske poslovnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

14.12.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje       N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika”, voditeljice prof. dr. sc. Branke Zorc na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30.11.2019.   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju  

5.12.2018.

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0.)“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 2. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama (97/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnoj stranici Fakulteta te na portalu „Moj posao“ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma 5.0.)“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., poziv: „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, na određeno vrijeme od 28 mjeseci, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor Maje Brnardić, mag. oec.

5.12.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje       N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku, zamjena