Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

21.3.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda, suradnika na projektu HRZZ “Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji“ (IP-2016-06-3672), na određeno vrijeme od 5 mjeseci, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju     za izbor jednog asistenta - doktoranda, suradnika na projektu HRZZ “Glikozilacija serumskog transferina kao faktor  u mehanizmu prijenosa željeza - GlyMech“ (UIP-2017-05-9537), na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju  

21.3.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

23.2.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju  

19.2.2018.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto I.vrste – stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 24. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama (8/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I.vrste – stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljene pisane provjere znanja i sposobnosti te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje  Maje Čamber, mag. iur.

8.2.2018.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za blagajničko poslovanje - blagajnik likvidator, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 24. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama (8/2018), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za blagajničko poslovanje - blagajnik likvidator, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Martine Šoljić.

7.2.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog jednog (m/ž) doktoranda na uspostavnom znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ “Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini“, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju

5.2.2018.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest: Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 8/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, održat će se 13. veljače 2018. godine, utorak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.   NAPOMENA: Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije:   1.   Zakon o radu NN 93/14, 127/17 2.   Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14 3.   Zakon o javnoj nabavi  NN 120/16 4.  Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04,      174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 5.   Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 28/2017  6.   Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama NN 71/2007   Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. 

26.1.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova, zamjena   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju

24.1.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, interni naziv stručni savjetnik za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

24.1.2018.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za blagajničko poslovanje - blagajnik likvidator, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena