Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

  1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo, zamjenica predsjednice
  3. izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk
  4. dr. sc. Mirela Matić
  5. dr. sc. Biserka Cetina-Čižmek, znanstvena savjetnica
  6. Ante Kisić, dipl. ing. rač., voditelj Odjela za informatičku potporu
  7. Hrvoje Boić, student