Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
27.3.2017.
Pozivamo vas na predstavljanje znanstvenih projekata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta financiranih...
24.3.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Sabine Uzeirbegović, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
23.3.2017.
Na temelju 31. Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće...
22.3.2017.
Obavještavaju se svi nastavnici i studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta da je raspored održavanja...
21.3.2017.
Obavještavaju se svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti...
Novosti