Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
25.2.2019.
Obavještavaju se svi djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta...
5.2.2019.
Obrana doktorskog rada Marina Ćurlin, mag. biol. et chem., studentica poslijediplomskog doktorskog...
1.2.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Mihaele Coner Boščić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
1.2.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Zrinoslava Ranteša, studenta poslijediplomskog specijalističkog...
1.2.2019.
Obrana završnog specijalističkog rada Danijele Jurišić, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
Novosti