Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
19.10.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada dr. sc. Josipe Cvek, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
12.10.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Jelene Škarijot, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
4.10.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Zlate Maurović, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
4.10.2018.
Obrana doktorskog rada Marina Juretić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija...
4.10.2018.
Obrana završnog specijalističkog rada Iva Bužančić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
Novosti