Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
5.5.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Nives Nanaši, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
5.5.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Marijane Rončević, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
5.5.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Celije Milić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
5.5.2021.
Obrana završnog specijalističkog rada Marije Matičević, studentice poslijediplomskog specijalističkog...
29.4.2021.
Obrana doktorskog rada Marka Žaraka, mag. med. biochem., studenta poslijediplomskog doktorskog studija...

Novosti