Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
13.9.2017.
Upisi u zimski semestar akademske godine 2017./2018.   provodit će se od 18. do 27. rujna 2017. godine...
8.9.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Lee Galović, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
20.6.2017.
Kalendar za 136. akademsku godinu (2017./2018.) Odluka o naknadama za usluge FBF-a za 136. akademsku...
Novosti