Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
23.9.2016.
Početak nastave u akademskoj godini 2016./2017. Ponedjeljak, 3. listopada 2016. DAN BRUCOŠA za...
20.9.2016.
Obrana završnog specijalističkog rada Nike Brlečić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija...
19.9.2016.
Obrana doktorskog rada Marija Kocijančić, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog...
7.9.2016.
Nastavni program za akademsku godinu 2016/2017Upisi u zimski semestar akademske godine 2016./2017.  ...
30.8.2016.
Suvremena ljekarna u blizini Frankfurta na Majni (Njemačka) traži magistru/a farmacije. Više informacija...
Novosti