Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poslijediplomski specijalistički studij

Osnivanje poslijediplomskih specijalističkih studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu odraz je potreba za stručnjacima koji će biti sposobni odgovoriti na suvremene izazove u vrlo specifičnim područjima Biomedicine i zdravstva. Studiji pružaju mogućnost usvajanja novih znanja, vještina i kompetencija stručnjacima koji su profesionalno već angažirani ili se žele pripremiti za buduće profesionalno bavljenje u specijaliziranim područjima farmacije i medicinske biokemije. Tijekom nastave na poslijediplomskim specijalističkim studijima svoja znanja i vještine podijelit će s Vama, kako nastavnici i suradnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i drugih akademskih i znanstvenih ustanova, tako i stručnjaci izvan akademske zajednice.

Na raspolaganju je 5 poslijediplomskih specijalističkih studija pod vodstvom uglednih stručnjaka za specifična područja djelovanja i razvoja farmacije i medicinske biokemije.

Poslijediplomski specijalistički studiji ustrojavaju se i izvode kao zasebni studiji u trajanju od jedne (2 semestra) do dvije (4 semestra) godine ili kao obvezni dio određene specijalizacije u zdravstvu. 

Studiji predstavljaju oblik trajnog usavršavanja, odnosno cjeloživotnog učenja farmaceuta, medicinskih biokemičara i srodnih struka. 

Programi poslijediplomskih specijalističkih studija usklađeni su s europskim sustavom 
prijenosa bodova pri čemu ukupna bodovna vrijednost upisanih studijskih sadržaja iznosi 60-120 ECTS.