Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Jerka Dumić

Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju izvodi nastavu iz kolegija na diplomskim studijima: Biološka kemija, Fizikalna biokemija, Analitička biokemija, Imunologija, Suvremene biokemijske tehnike, Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom, Kompleksna genetika i Molekulske osnove bolesti i terapije te jedan kolegij na engleskom jeziku - Personalised Healthcare. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti nastavnici Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave iz kolegija Glikobiologija, Analiza genske ekspresije, Biotehnologija u farmaciji, Bioinformatika), na poslijediplomskim specijalističkim studijima iz kolegija Biološki terapeutici i Biotehnološki lijekovi biljnog porijekla. Znanstveno-istraživačka aktivnost Zavoda usmjerena je na temeljna i primijenjena biokemijska i molekularno-biološka istraživanja. Poseban je interes usmjeren na glikobiološka istraživanja, analitiku glikanskih struktura u zdravlju i bolesti te razvitak specifičnih i osjetljivih metoda za identifikaciju glikanskih struktura glikokonjugata i njihovih receptora lektina. Istražujemo mehanizme i signalne puteve uključene u regulaciju ekspresije i aktivnosti lektina i glikoziltransferaza. Ispitujemo, također prisutnost i učestalost mutacija/polimorfizama u genima za glikoziltransferaze u općoj populaciji i u pojedinim bolestima. Vrlo uspješno studiramo mehanizme bakterijske rezistencije na ribosomske antibiotike, što je rastući problem u borbi protiv infekcija, a uključili smo se i u istraživanja bakterijske međustanične komunikacije.
Uredi i laboratoriji Zavoda smješteni su u zgradi Fakulteta u ulici Ante Kovačića 1 (2. i 3. kat)

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor jdumic@pharma.hr 01 4818 757
prof. dr. sc. Gordan Lauc Redoviti profesor glauc@pharma.hr 01 6394 467
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor sdabelic@pharma.hr 01 6394 447
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor gmaravic@pharma.hr 01 6394 448
izv. prof. dr. sc. Olga Gornik Izvanredni profesor ogornik@pharma.hr 01 6394 449
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent ssupraha@pharma.hr 01 4812 158
dr. sc. Toma Keser Asistent – znanstveni novak tkeser@pharma.hr 01 6394 469
dr. sc. Vesna Simunović Poslijedoktorand na projektu vesimunovic@pharma.hr
dr. sc. Ivo Ugrina Poslijedoktorand - Znanstveni centar izvrsnosti
Rajko Cavrić Tehnički suradnik rcavric@pharma.hr 01 6394 470

Obavezni kolegiji

Naziv
Biološka kemija
Fizikalna biokemija
Analitička biokemija
Imunologija
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Izborni kolegiji

Naziv
Suvremene biokemijske tehnike
Molekulske osnove bolesti i terapije
Personalized health care
Kompleksna genetika
Dijagnostika i terapija virusnih infekcija