Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ustrojstvo

Teo Morožin, predsjednik 5. godina, farmacija tmorozin@student.pharma.hr
Ana Cetko, zamjenica predsjednika 5. godina, medicinska biokemija acvetko@student.pharma.hr
Tea Tekić, tajnica 4. godina, farmacija ttekic@student.pharma.hr
Marko Parlov, stud. pravobranitelj 4. godina, farmacija mparlov@student.pharma.hr
Bruno Rački 4. godina, farmacija bracki@student.pharma.hr
Hrvoje Boić 4. godina, farmacija hboic@student.pharma.hr
Ružica Glavaš 4. godina, farmacija rglavas@student.pharma.hr
Mate Kadija 4. godina, farmacija mkadija@student.pharma.hr
Josipa Korman 4. godina, farmacija jkorman@student.pharma.hr
Lucija Franin 4. godina, medicinska biokemija lfranin@student.pharma.hr
Franjo Josip Marelja 4. godina, farmacija fmarelja@student.pharma.hr
Grgo Ljubičić 3. godina, farmacija gljubicic@student.pharma.hr
Barbara Fumić, mag. pharm.   bfumic@pharma.hr
Maja Friščić, mag. pharm.   mfriscic@pharma.hr
Hrvoje Rimac, mag. pharm.   hrimac@pharma.hr
Zora Rukavina, mag. pharm.   zpalac@pharma.hr

 

Ured : A. Kovačića 1, dvorište
Facebook kontakt : Studentski zbor FBF-a