Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, CPSA (Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students' Association), nezavisna je i neprofitna udruga, osnovana 1994.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu na inicijativu Studentskog vijeća s ciljem unapređenja studentskog života i zbližavanja studenata.

CPSA je jedina udruga u Republici Hrvatskoj koja zastupa studente farmacije i medicinske biokemije. Njezini članovi promiču edukaciju studenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini u smislu informiranja i obrazovanja studenata vezano uz samu struku, zdravstvo, aktualnim temama na polju biomedicinskih znanosti te obilježavanja svjetskih dana u zdravstvu.

CPSA tim sastoji se od šesteročlanog izvršnog odbora i tročlanog nadzornog odbora te koordinatora.


    Iva Mitrović, Marin Tušinec, Mia Šojat, Jelena Kurija, Bruno Rački, Petra Neralić, Sara Šipicki, Tajana Iva Pejaković
 

Najnovije vijesti Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske pratite na službenoj Facebook stranici i grupi Udruge te na službenoj  web-stranici.