Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Katalog informacija

 1. Katalog informacija
 2. Informacijski paket ak. god. 2015./2016.
 3. Katalog predmeta s ishodima učenja studija farmacije 2014./2015.
 4. Katalog predmeta s ishodima učenja studija medicinske biokemije 2014./2015.
 5. Katalog predmeta s ishodima učenja studija farmacije 2016./2017. 
 6. Katalog predmeta s ishodima učenja studija medicinske biokemije 2016./2017.
 7. MENTORSTVA – DIPLOMSKI RADOVI 2014.
 8. MENTORSTVA – DIPLOMSKI RADOVI 2015.
 9. MENTORSTVA – DIPLOMSKI RADOVI 2016.
 10. MENTORSTVA – DOKTORSKI RADOVI 2014.
 11. MENTORSTVA – DOKTORSKI RADOVI 2015.
 12. MENTORSTVA – DOKTORSKI RADOVI 2016.
 13. MENTORSTVA – SPECIJALISTIČKI RADOVI 2014.
 14. MENTORSTVA – SPECIJALISTIČKI RADOVI 2015.
 15. MENTORSTVA – SPECIJALISTIČKI RADOVI 2016.
 16. MENTORSTVA – STUDENTSKI RADOVI PREDANI ZA STUDENTSKU I REKTOROVU NAGRADU 2014.
 17. MENTORSTVA – STUDENTSKI RADOVI PREDANI ZA STUDENTSKU I REKTOROVU NAGRADU 2015.
 18. MENTORSTVA – STUDENTSKI RADOVI PREDANI ZA STUDENTSKU I REKTOROVU NAGRADU 2016.
 19. Znanstveni i stručni radovi u časopisima u koautorstvu sa studentima diplomskog studija u 2016. godini