Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Program studija

Polaznici moraju kroz temeljne predmete postići 40 ECTS bodova, dok ostatak (do 60 ECTS bodova) polaznici mogu u dogovoru s mentorom stjecati kroz ponuđene izborne predmete ili na drugim poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili drugih sveučilišta.

Završetkom studija stječe se naziv Sveučilišni magistar kliničke farmacije.

Poslijediplomski specijalistički studij iz Kliničke farmacije završava:

  • polaganjem obvezatnih i izbornih predmeta te izradom završnog rada za polaznike studija izvan specijalizacije u zdravstvu u skladu sa studijskim programom
  • polaganjem ispita svih upisanih predmeta za polaznike studija u sklopu specijalizacije u zdravstvu.

Popis predmeta s brojem sati nastave i ECTS