Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Školarina za poslijediplomski doktorski studij

Visina školarine iznosi 20.000,00 kuna po akademskoj godini (dva semestra) za hrvatske državljane te 25.000,00 kuna po akademskoj godini (dva semestra) za strane državljane.
Troškovi prijave i upisa iznose 300,00 kuna.

Naknade za usluge Fakulteta za doktorski studij:

  1. Prijava teme disertacije                                                                 3.000,00 kn
  2. Predaja disertacije na ocjenu                                                        3.000,00 kn
  3. Izdavanje potvrda                                                                          200,00 kn                                     

(prijepis ocjena, potvrda u različite svrhe / po primjerku)                                                

  1. Izdavanje potvrda na engleskom                                                   250,00 kn
  2. Izdavanje duplikata potvrda o stečenom doktoratu                        250,00 kn
  3. Izdavanje duplikata indeksa                                                           400,00 kn
  4. Rješavanje molbe za produljenje studija                                        500,00 kn
  5. Troškovi prijave na natječaj za posljediplomski doktorski studij     300,00 kn

Popunjavanje uplatnice

Određeni iznos treba uplatiti na žiro račun Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta HR1923600001101344042.
Pod poziv na broj upišite svoj OIB.
Obvezno uz svoje ime i prezime navedite i točnu adresu.
Pod svrhu uplate napisati za koju svrhu se novac uplaćuje, na primjer: „prijava za upis na doktorski studij“ ili „troškovi školarine za prvu godinu doktorskog studija“.