Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sportska udruga

 

Sportska udruga na Farmaceutskom-biokemijskom fakultetu djeluje u posljednjih nekoliko godina s ciljem promicanja sportskih aktivnosti na razini fakulteta i šire među studentima. Brine se o kvaliteti izvođenja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture, sudjeluje u organizaciji sportsko-edukacijskih projekata i osigurava fakultetskim ekipama natjecanje u Sveučilišnoj ligi u organizaciji Zagrebačkog Sveučilišnog Športskog Saveza (ZSŠS-a). Tako se studenti svake godine natječu u ekipnim sportovima na razini Sveučilišta, a u proljeće predstavljaju fakultet na sportskom-edukacijskom projektu Humanijada gdje s ostalim fakultetima biomedicinskog područja odmjeravaju snage u ekipnim i drugim sportovima. Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, odnosno Sportskoj udruzi Fakulteta pripala je čast za organizacija Humanijade 2017. godine!

Predsjednik Udruge: prof. dr. sc. Drago Vujević (dvujevic@pharma.hr)
Tajnik: Antonija Belušić (abelusic@student.pharma.hr)