Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici

Pregled po:

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. dr. sc. Karmela Barišić kbarisic@pharma.hr 01 6394 783
prof. dr. sc. Jerka Dumić jdumic@pharma.hr 01 4818 757
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić jfilipov@pharma.hr 01 6394 760
prof. dr. sc. Gordan Lauc glauc@pharma.hr 01 6394 467
prof. dr. sc. Željan Maleš zmales@pharma.hr 01 4683 051
prof. dr. sc. Biljana Nigović bnigovic@pharma.hr 01 6394 453
prof. dr. sc. József Petrik jpetrik@pharma.hr 01 6394 784
prof. dr. sc. Lada Rumora lrumora@pharma.hr 01 6394 782
prof. dr. sc. Valerije Vrček vvrcek@pharma.hr 01 6394 441
prof. dr. sc. Renata Zadro rzadro@pharma.hr 01 4612 718
prof. dr. sc. Branka Zorc bzorc@pharma.hr 01 4856 202

Redoviti profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca vbacic@pharma.hr 01 2903 303
prof. dr. sc. Živka Juričić zjuricic@pharma.hr 01 6394 406
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić rjurisic@pharma.hr 01 6394 450
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk amornar@pharma.hr 01 4811 004
prof. dr. sc. Roberta Petlevski rpetlevski@pharma.hr 01 6394 785
prof. dr. sc. Mirna Sučić mirna.sucic@yahoo.com 01 3712 369
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić msegvic@pharma.hr 01 6394 493
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević svladimir@pharma.hr 01 6394 791
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić mzovko@pharma.hr 01 6394 792
prof. dr. sc. Irena Žuntar izuntar@pharma.hr 01 6394 434

Izvanredni profesor

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
izv. prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky lbach@pharma.hr 01 6394 751
izv. prof. dr. sc. Monika Barbarić mbarbaric@pharma.hr 01 6394 472
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić sdabelic@pharma.hr 01 6394 447
izv. prof. dr. sc. Bernard Denegri bdenegri@pharma.hr 01 6394 443
izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan adomijan@pharma.hr 01 6189 926
izv. prof. dr. sc. Ksenija Fumić ksenija.fumic@kbc-zagreb.hr 01 2367 244
izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević mgabricevic@pharma.hr 01 4818 307
izv. prof. dr. sc. Olga Gornik ogornik@pharma.hr 01 6394 449
izv. prof. dr. sc. Anita Hafner ahafner@pharma.hr 01 6394 765
izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač mjadrijevic@pharma.hr 01 4828 192
izv. prof. dr. sc. Mario Jug mjug@pharma.hr 01 6394 764
izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić sjuric@pharma.hr 01 6394 442
izv. prof. dr. sc. Ivan Kosalec ikosalec@pharma.hr 01 6394 492
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić jlovric@pharma.hr 01 6394 763
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček gmaravic@pharma.hr 01 6394 448
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić ipepic@pharma.hr 01 6394 766
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić vpilepic@pharma.hr 01 6394 461
izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić zrajic@pharma.hr 01 6394 477
izv. prof. dr. sc. Dunja Rogić dunjarogic@hotmail.com 01 2367 288
izv. prof. dr. sc. Krešimir Sanković ksankovic@pharma.hr 01 6394 455
izv. prof. dr. sc. Željka Vanić zvanic@pharma.hr 01 6394 762
izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac dverbanac@pharma.hr 01 6189 927
izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo dvitali@pharma.hr 01 6394 772
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić nvrkic@gmail.com 01 4612 606
izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodríguez jvukovic@pharma.hr 01 6394 454

Docent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
doc. dr. sc. Erim Bešić ebesic@pharma.hr 01 6394 440
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan mbival@pharma.hr 01 6394 794
doc. dr. sc. Biljana Blažeković bblazekovic@pharma.hr 01 4394 793
doc. dr. sc. Mirza Bojić mbojic@pharma.hr 01 4818 304
doc. dr. sc. Ana Budimir abudimir@pharma.hr 01 6394 456
doc. dr. sc. Maja Friščić mfriscic@pharma.hr 01 6394 495
doc. dr. sc. Marija Grdić Rajković mgrdic@pharma.hr 01 6394 786
doc. dr. sc. Suzana Inić suzana.inic@pharma.hr 01 6394 432
doc. dr. sc. Jasna Jablan jjablan@pharma.hr 01 6394 435
doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala cjakobus@pharma.hr 01 4870 267
doc. dr. sc. Mirela Matić mmatic@pharma.hr 01 6394 444
doc. dr. sc. Iva Mucalo imucalo@pharma.hr 01 6461 802
doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić mortner@pharma.hr 01 6461 800
doc. dr. sc. Ivana Perković iperkovic@pharma.hr 01 6394 475
doc. dr. sc. Miranda Sertić msertic@pharma.hr 01 6394 473
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta ssupraha@pharma.hr 01 4812 158
doc. dr. sc. Petra Turčić pturcic@pharma.hr 01 6394 752
doc. dr. sc. Lovorka Vujić lvujic@pharma.hr 01 6394 770
doc. dr. sc. Tin Weitner tweitner@pharma.hr 01 6394 452

Poslijedoktorand

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Daniela Amidžić Klarić, zamjena damidzic@pharma.hr 01 6394 454
dr. sc. Višnja Drinovac Vlah vdrinovac@pharma.hr 01 4612 609
dr. sc. Andrea Hulina Tomašković ahulina@pharma.hr 01 6394 787
dr. sc. Daniela Jakšić djaksic@pharma.hr 01 6394 491
dr. sc. Ana Karković Marković akarkovic@pharma.hr 01 6394 462
dr. sc. Toma Keser tkeser@pharma.hr 01 6394 469
dr. sc. Marija Kindl mkindl@pharma.hr 01 4828 308
dr. sc. Hrvoje Rimac hrimac@pharma.hr 01 4813 677
dr. sc. Davor Šakić dsakic@pharma.hr 01 4818 305

Viši asistent – znanstveni novak

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Anita Somborac Bačura asomborac@pharma.hr 01 6394 780

Viši stručni savjetnik za projekte

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Ivan Biruš ibirus@pharma.hr

Asistent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Luka Bender lbender@pharma.hr
Andrea Brajković abrajkovic@pharma.hr 01 6394 411
Andrea Čeri aceri@pharma.hr 01 6394 780
Ana Dugonjić Okroša adugonjic@pharma.hr 01 4612 609
Ivan Duka iduka@pharma.hr 01 6394 495
Danijela Jonjić - zamjena djonjic@pharma.hr 01 6461 802
Bisera Jurišić Dukovski bjurisic@pharma.hr 01 6394 761
Sabina Keser skeser@pharma.hr
Domagoj Kifer dkifer@pharma.hr 01 6394 445
Marina Lisičar - zamjena mlisicar@pharma.hr
Vanja Ljoljić Bilić vljoljic@pharma.hr 01 6394 490
Mateja Mervić mmervic@pharma.hr
dr. sc. Kristina Pavić kpavic@pharma.hr 01 6394 475
Kristina Radić kradic@pharma.hr 01 6394 771
Maja Radiković - zamjena mradikovic@pharma.hr

Asistent – znanstveni novak

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Zora Rukavina zpalac@pharma.hr 01 6394 764

Asistent na projektu

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Maja Beus mbeus@pharma.hr
Edvin Brusač ebrusac@pharma.hr 01 4811 004
Ana Cvetko acvetko@pharma.hr
Tomislav Friganović tfriganovic@pharma.hr
Iva Hlapčić ihlapcic@pharma.hr
Mario-Livio Jeličić mljelicic@pharma.hr
Robert Kerep rkerep@pharma.hr
Marina Marinović mmarinovic@pharma.hr
Laura Nižić lnizic@pharma.hr
Goran Poje gpoje@pharma.hr 01 6394 478
Najda Selak nselak@pharma.hr 01 6394 469
Marko Tijardović mtijardovic@pharma.hr
Mateja Toma mtoma@pharma.hr 01 6394 444

Poslijedoktorand na projektu

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Vera Divac vdivac@pharma.hr
dr. sc. Tamara Pavić tpavic@pharma.hr 01 6394 469
dr. sc. Thomas Stephen Klarić tklaric@pharma.hr 01 6394 469

Predavač TZK

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Drago Vujević dvujevic@pharma.hr 01 6394 411

Voditelj Botaničkog vrta

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
dr. sc. Dario Kremer dkremer@pharma.hr 01 4619 422

Viši tehničar

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Vesna Boričević vboricevic@pharma.hr 01 6394 788
Mira Ćosić mcosic@pharma.hr 01 4557 615
Suzana Hrajnik Trninić shrajnik@pharma.hr 01 6394 788
Danica Zlonoga dzlonoga@pharma.hr 01 6394 753

Tehnički suradnik

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Štefica Babić sbabic@pharma.hr 01 4636 371
Željka Barić zbaric@pharma.hr 01 6394 445
Gordana Blažinić gblazinic@pharma.hr 01 4612 690
Rajko Cavrić rcavric@pharma.hr 01 6394 470
Nensi Cicvara ncicvara@pharma.hr 01 6394 437
Željka Glassl zglassl@pharma.hr 01 6394 464
Lucija Halusek lhalusek@pharma.hr 01 6394 796
Grozdana Harapin gharapin@pharma.hr 01 6394 457
Ljiljana Jurkin ljurkin@pharma.hr 01 6394 478
Mirjana Kolar mkolar@pharma.hr 01 4683 071
Gordana Krajina gkrajina@pharma.hr 01 4818 301
Vlatka Maričić vmaricic@pharma.hr 01 4612 608
Đurđica Nestić dnestic@pharma.hr 01 4920 089
Damir Perić dperic@pharma.hr 01 6394 407
Davor Štefanović dstefanovic@pharma.hr 01 6394 753

Voditelj odjela za informatičku potporu

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Mate Galić mgalic@pharma.hr 01 4875 666

Viši informatički referent

Informatički referent

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Alen Brezovec abrezovec@pharma.hr 01 4875 666

Tajnik Fakulteta

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Srebrenka Velčić svelcic@pharma.hr 01 4856 008

Stručni savjetnik za pravne poslove

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Maja Čamber mcamber@pharma.hr 01 4856 201

Voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Dora Marija Pavečić dmkatulic@pharma.hr 01 6394 418

Voditelj pododsjeka u Dekanatu

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Maja Horvat - zamjena mhorvat2@pharma.hr 01 6394 413
Katarina Lale klale@pharma.hr 01 6394 413

Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - opći poslovi i dostava

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Gordana Tepeš Popović gtepes@pharma.hr 01 6394 410

Administrativni referent u Dekanatu

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Sanja Kraljević skraljevic@pharma.hr 01 6394 417
Petra Ozimec pozimec@pharma.hr 01 4856 201

Voditelj Računovodstva

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Marija Peh mpeh@pharma.hr 01 4870 266

Stručni suradnik za ekonomske poslove

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Jelena Rakarić jrakaric@pharma.hr 01 6394 427

Financijski knjigovođa

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Živka Mecanović zmecanovic@pharma.hr 01 4856 203

Računovodstveni referent za plaće

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Ljiljana Bolić lbolic@pharma.hr 01 6394 427

Blagajnik - likvidator

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Ivanka Gregurek igregurek@pharma.hr 01 6394 426

Voditelj Studentske poslovnice

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Marija Štefan mstefan@pharma.hr 01 4818 302

Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Studentskoj poslovnici

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Lidija Jelić ljelic@pharma.hr 01 6394 410

Administrativni referent u Studentskoj poslovnici

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Iva Zorić izoric@pharma.hr 01 6394 410

Voditelj knjižnice

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Petra Gašparac pgasparac@pharma.hr 01 6394 420

Administrativni referent u knjižnici

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Maja Fehir mfehir@pharma.hr 01 6394 420

Administrativni referent (Zavodi)

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Marija-Zora Ivček mivcek@pharma.hr 01 4612 608
Ružica Vezmarović rvezmarovic@pharma.hr 01 4612 606

Upravitelj zgrada

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Tomislav Bošnjak tbosnjak@pharma.hr 01 6394 402

Portir

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Branko Lendarić 01 4818 288
Srđan Lončar 01 4818 288

Ložač centralnog grijanja

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Josip Mešnjak 01 6394 403

Vodoinstalater

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Dražen Piškulić 01 6394 403

Čistačica

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Desa Anušić 01 6394 403
Zdenka Banjac zbanjac@pharma.hr 01 6394 403
Nevenka Bašić 01 6394 403
Tatjana Brođanac 01 6394 403
Kata Burić 01 6394 403
Ljubica Juriša 01 6394 403
Anica Mandić 01 6394 403
Božica Martinić 01 6394 403
Janja Pribanić jpribanic@pharma.hr 01 6394 403
Slađana Skakavac sskakavac@pharma.hr 01 6394 403
Marinela Šegović 01 6394 403
Štefica Vrabec 01 6394 403

Vrtni zaposlenik

Titula Ime i prezime E-mail Telefon
Mirela Jurak 01 4683 071
Tomislav Kompasi 01 4683 071
Božica Matasović 01 4683 071
Luca Petrić 01 4683 071
Dragica Radulović 01 4683 071