Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ustrojstvo

Bruno Rački Predsjednik cpsa.fbf@gmail.com
Marin Vrhovac Tajnik cpsa.tajnik@gmail.com
Marin Tušinec Kontakt osoba za EPSA-u cpsa.ls@gmail.com
Jelena Durbek Kontakt osoba za IPSF cp.croatia@gmail.com
Tajana Iva Pejaković Povjerenik za studentske razmjene (SEO) seo.cpsa@gmail.com
Sara Šipicki Povjerenik za promidžbu i sponzorstva (PR) pr.cpsa.croatia@gmail.com
Jelena Kurija Član Nadzornog odbora yelena.across.the.stars@gmail.com
Dalia Vađunec Član Nadzornog odbora daliavad@gmail.com
Iva Mitrović Član Nadzornog odbora imitrovic9@gmail.com
Borna Tićak Urednik časopisa Recipe recipe.cpsa@gmail.com
Zrinka Duvnjak EPSA TWINNET/IMP koordinator cpsa.imp@gmail.com twinnet.cpsa@gmail.com
Petra Šarenić Koordinator za studentske razmjene leo.zagreb.cpsa@gmail.com
Dora Belec Koordinator Natjecanja u konzultacijskim vještinama (PCE) cpsa.pce@gmail.com
Emily Ćurt Koordinator Natjecanja u kliničkim vještinama (CSE) cpsa.cse@gmail.com
Iva Begović Koordinator javnozdravstvenih kampanja phc.cpsa@gmail.com
Karlo Žili IT koordinator cpsa.itc@gmail.com
Katarina Žunić Edukacijski koordinator cpsa.edu@gmail.com