Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ustrojstvo

Bruno Rački predsjednik cpsa.fbf@gmail.com
Jelena Kurija tajnik cpsa.tajnik@gmail.com
Marin Tušinec kontakt osoba za EPSA-u cpsa.ls@gmail.com
Iva Mitrović kontakt osoba za IPSF cp.croatia@gmail.com
Tajana Iva Pejaković Povjerenik za studentske razmjene seo.cpsa@gmail.com
Sara Šipicki Povjerenik za promidžbu i sponzorstva pr.cpsa.croatia@gmail.com
Petra Neralić član Nadzornog odbora petra.neralic@gmail.com
Mia Šojat član Nadzornog odbora miasojat@gmail.com
Stjepan Perić član Nadzornog odbora speric.pharma@gmail.com
Severina Jajčević urednik časopisa Recipe recipe.cpsa@gmail.com
Marin Vrhovac EPSA TWINNET/IMP koordinator cpsa.imp@gmail.com twinnet.cpsa@gmail.com
Jelena Mišić koordinator za studentske razmjene leo.zagreb.cpsa@gmail.com
Dalia Vađunec koordinator Natjecanja u konzultacijskim vještinama cpsa.pce@gmail.com
Luka Bender koordinator Natjecanja u kliničkim vještinama cpsa.cse@gmail.com
Jelena Durbek koordinator javnozdravstvenih kampanja phc.cpsa@gmail.com
Karlo Žili IT koordinator cpsa.itc@gmail.com