Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za analitičku kemiju

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 437
Predstojnik zavoda: doc. dr. sc. Suzana Inić

Zavod za analitičku kemiju izvodi nastavu za studente oba diplomska studija ("Farmacija" i "Medicinska biokemija") i to obveznih kolegija (Analitička kemija 1, Analitička kemija 2) i izbornih kolegija (Odabrane metode instrumentalne analize, Povijest farmacije), te doktorskih studija (Odabrane teme iz bioanalitike). Znanstveni rad djelatnika kreće se u više smjerova, od razvoja novih analitičkih metoda analiza tragova u kompleksnim uzorcima preko istraživanja kompleksnih spojeva od farmaceutskog značenja i antitumorskih lijekova biljnog podrijetla, primjenom suvremenih analitičkih tehnika, do povijesti farmacije. Sve prostorije Zavoda nalaze se u prizemlju zgrade u Ante Kovačića 1, Zagreb.

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
doc. dr. sc. Suzana Inić Docent suzana.inic@pharma.hr 01 6394 432
doc. dr. sc. Jasna Jablan Docent jjablan@pharma.hr 01 6394 435
dr. sc. Davor Šakić Viši asistent - poslijedoktorand dsakic@pharma.hr 01 4818 305
Nensi Cicvara Tehnički suradnik ncicvara@pharma.hr 01 6394 437

Obavezni kolegiji

Naziv
Analitička kemija 1
Analitička kemija 2

Izborni kolegiji

Naziv
Povijest farmacije
Odabrane metode instrumentalne analize