Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Osnovni podaci o studijima na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu se izvode diplomski studiji (Studij farmacije i Studij medicinske biokemije) te poslijediplomski doktorski studij (Farmaceutsko-biokemijske znanosti) i poslijediplomski specijalistički studiji.

  1. Kalendar za akademsku godinu 2018./2019.
  2. PLAN IZVOĐENJA NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.
  3. POVJERAVANJE NASTAVE U AK. GOD. 2018./2019.
  4. Odluka o naplati školarina i upisnine za akademsku godinu 2018./2019.