Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Osnovni podaci o studijima na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu se izvode diplomski studiji (Studij farmacije i Studij medicinske biokemije) te poslijediplomski doktorski studij (Farmaceutsko-biokemijske znanosti) i poslijediplomski specijalistički studiji.

Kalendar za akademsku godinu 2017./2018.