Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odluke/ Obrasci

 1. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
 2. Odluka o imenovanju osobe za nadzor nad prikupljanjem osobnih podataka
 3. Procedura za traženje suglasnosti za prihvaćanje donacija i-ili sponzorstava
 4. Postupak traženja suglasnosti za prijavu i ugovaranje projekata
 5. D E M O N S T R A T U R E - hodogram uz novi Zakon o obavljanju studentskih poslova
 6. Obrazac za traženje suglasnosti za prihvaćanje donacija i-ili sponzorstava
 7. Obrazac za traženje suglasnosti za prijavu i ugovaranje projekata
 8. Obrazac za izbor u znanstveno zvanje
 9. Obrazac zahtjev za odobrenje demonstrature
 10. Obrazac izvješće o izvršenoj demonstraturi
 11. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_DOCENT
 12. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_IZVANREDNI PROFESOR
 13. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_REDOVITI PROFESOR
 14. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_REDOVITI PROFESOR u TRAJNOM ZVANJU
 15. Vijeće prirodoslovnog područja_Obrazac_Uvjeti Rektorskog zbora_ NN 122_2017 
 16. Pristupnica za stjecanje AAI@EduHr elektroničkog identiteta
 17. Odluku o usvajanju financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
 18. Obrazac -  IZVJEŠĆE o ocjeni rada asistenta/znanstvenog novaka
 19. Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode 
 20. Odluka o naknadama za usluge Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ak. god. 2018./2019.