Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
Predstojnik zavoda - Izvanredni profesor
E-mail: mgabricevic@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Mario  Gabričević dr. sc. Mario Gabričević je zaposlen kao izvanredni profesor na Zavodu za opću i anorgansku kemiju na kojem izvodi nastavu iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam. Područje znanstveno-istraživačkog... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Ana Budimir
Izvanredni profesor
E-mail: abudimir@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Ana  Budimir dr. sc. Ana Budimir zaposlena je kao docentica na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom (voditeljica) te kao suradnica na izvođenju nastave iz kolegija diplomskog... Opširnije

doc. dr. sc. Tin Weitner, mag. pharm.
Docent
E-mail: tweitner@pharma.hr
doc. dr. sc. Tin  Weitner dr. sc. Tin Weitner zaposlen je kao viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam,... Opširnije

dr. sc. Ivan Biruš
Viši stručni savjetnik za projekte
E-mail: ibirus@pharma.hr

Grozdana Harapin
Tehnički suradnik
E-mail: gharapin@pharma.hr
 Grozdana  Harapin Tehnički suradnik na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Opširnije