Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Javna nabava

 1. Plan nabave za 2021. godinu
 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 3. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 4. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 5. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu
 6. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 7. Plan nabave za 2020. godinu
 8. Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu
 9. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu
 10. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 11. Plan nabave 2019. godine - izmjene i dopune
 12. Registar sklopljenih ugovora 2019. godinu
 13. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu
 14. Plan nabave za 2019. godinu
 15. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 16. Plan nabave za 2018. godinu
 17. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU
 18. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU (13.12.2018.)
 19. HODOGRAM AKTIVNOSTI PRI NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA
 20. Odluka FV o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
 21. Registar sklopljenih ugovora 2018. godinu
 22. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 23. Sukob interesa - popis firmi
 24. Odluka o proceduri izvršavanja ugovornih obaveza u ugovorima javne i jednostavne nabave