Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Akti značajni za nastavno i nenastavno osoblje

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 3. Pravilnik o knjižnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 4. Pravilnik o nagradama i priznanjima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 5. Pravilnik o plaćenim dopustima
 6. Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
 7. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
 8. Pravilnik o zaštiti od požara
 9. Pravilnik o zaštiti na radu
 10. Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 11. Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 12. Pravilnik o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada
 13. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 14. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta
 15. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Akti značajni za studente

 1. Statut Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 3. Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 5. Pravilnik o elektroničkom AAI@EduHr identitetu
 6. Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata
 7. Smjernice za postupanje u slučaju prigovora na rad nastavnika i izvođenje nastave

Akti značajni za osiguravanje kvalitete

 1. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko - biokemijskom fakultetu
 2. Politika kvalitete Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu