Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

24.9.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Katarina Štritof

Obrana završnog specijalističkog rada - Katarine Štritof, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Uloga dugodjelujućih antipsihotika u terapiji shizofrenije" će se održati online u četvrtak, 30. rujna 2021. godine, u 10.00 sati.

24.9.2021.

Pravilnik o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 11. redovitoj elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021., održanoj dana 22. rujna 2021. godine, usvojilo je Pravilnik o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu pa je dana 24. rujna 2021. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

24.9.2021.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 11. redovitoj elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021., održanoj dana 22. rujna 2021. godine, usvojilo je Pravilnik o provedbi jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu pa je dana 24. rujna 2021. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

20.9.2021.

Obrana doktorskog rada - Bisera Jurišić Dukovski

Obrana doktorskog rada Bisere Jurišić Dukovski, studentice poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena kao asistent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, branit će svoj doktorski rad pod naslovom: "Razvoj funkcionalnih kationskih nanoemulzija za liječenje bolesti suhog oka" održati će se u četvrtak, 30. rujna 2021. godine, u 10.00 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

13.9.2021.

O D L U K A o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta

O D L U K A o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta  

9.9.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Nikolina Kožić Tomičević

Obrana završnog specijalističkog rada Nikoline Kožić Tomičević, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Terapija gestacijskog dijabetesa" će se održati online u srijedu, 22. rujna 2021. godine, u 13.00 sati.  

2.9.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Sanja Matković

Obrana završnog specijalističkog rada Sanje Matković, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom "Kontrola kakvoće čvrstih oralnih oblika lijeka prije puštanja serije na tržište" će se održati online u petak, 10. rujna 2021. godine, u 17.00 sati.

26.8.2021.

Obrana završnog specijalističkog rada - Petar Vehtersbah-Stojan

Obrana završnog specijalističkog rada završnog specijalističkog rada Petra Vehtersbah-Stojan, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom "Nuspojave antidementiva u liječenju pacijenata s Alzheimerovom demencijom" će se održati online u srijedu, 1. rujna 2021. godine, u 13.00 sati.  

28.7.2021.

Natječaj za upis u poslijediplomski doktorski studij u akademskoj godini 2021./2022.

Natječaj za upis u poslijediplomski doktorski studij u akademskoj godini 2021./2022. dostupan je na poveznici.  

28.7.2021.

Natječaj za upis u na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2021./2022.

Natječaj za upis u na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2021./2022. dostupan je na poveznici.