Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

25.2.2019.

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta da će u srijedu, 6. ožujka 2019. s početkom u 13 sati NADA DOGAN, mag. dizajna, mag. ing. elektrotehnike održati predavanje pod naslovom: „DIZAJN: puno više od estetike! Dizajn kao proces i način razmišljanja – Design Thinking“ (Ante Kovačića 1 - Velika predavaonica).   Sažetak predavanja nalazi se u privitku.   U Zagrebu, 25. veljače  2019.                                      Dekan:                                                                                                                                                     prof. dr. sc. Željan Maleš

5.2.2019.

Obrana doktorskog rada - Marina Ćurlin, mag. biol. et chem.

Obrana doktorskog rada Marina Ćurlin, mag. biol. et chem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Slobodni laki lanci imunoglobulina u likvoru i serumu bolesnika s klinički izoliranim sindromom“ u četvrtak, 14. veljače 2019. godine, u 12.00 sati u predavaonici na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.

1.2.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Mihaele Coner Boščić

Obrana završnog specijalističkog rada Mihaele Coner Boščić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Značajke korištenja bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani u trudnoći“ će se održati u utorak, 5. veljače 2019. godine u 11 sati u Kliničkoj bolnici Dubrava.

1.2.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Zrinoslava Ranteša

Obrana završnog specijalističkog rada Zrinoslava Ranteša, studenta poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Suvremeni farmaceutski oblici za topikalno liječenje glaukoma“ će se održati u petak, 8. veljače 2019. u 15 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

1.2.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Danijele Jurišić

Obrana završnog specijalističkog rada Danijele Jurišić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova pod naslovom „Regulatorni aspekti lijekova koji se primjenjuju udisanjem u pluća“ će se održati u petak, 8. veljače 2019. u 16 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

29.1.2019.

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi djelatnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta da će u srijedu, 6. veljače 2019. s početkom u 13 sati akademkinja MIRNA ŠITUM (KBC Sestre milosrdnice; Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održati predavanje pod naslovom:   „Je li pred nama pacijent ili klijent? Potražimo odgovor u psihodermatologiji“                                            (Ante Kovačića 1 - Velika predavaonica).   Sažetak predavanja nalazi se u privitku.   U Zagrebu, 29. siječnja  2019.                                   Dekan:                                                                                                                                                          prof. dr. sc. Željan Maleš

28.1.2019.

OBAVIJEST STUDENTIMA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA

S obzirom na rok koji je postavio Državni zavod za statistiku, molimo studente da ažuriraju svoje podatke u Studomatu zaključno s 28. veljače 2019.                                                                                                         Studentska poslovnica      

21.1.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Nataše Basić

Obrana završnog specijalističkog rada Nataše Basić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Utjecaj antipsihoticima izazvane hiperprolaktinemije na rizik pojave karcinoma dojke i prostate“ će se održati u petak, 25. siječnja 2019. godine, u 9.45 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

21.1.2019.

Obrana završnog specijalističkog rada Irene Grahovac

Obrana završnog specijalističkog rada Irene Grahovac, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Učinak naltreksona na aktivacijsko stanje BV-2 mikroglija stanica“ će se održati u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine, u 10.30 sati u Maloj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.

18.1.2019.

Medijska konferencija i predstavljanje projekta ˝Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)

Obavještavamo vas da će se medijska konferencija i predstavljanje projekta ˝Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)˝ održati u srijedu 30. siječnja 2019. u 13 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ulica A. Kovačića 1, Zagreb.