Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Ana Galić Skoko

6.12.2017.
Obrana završnog specijalističkog rada Ane Galić Skoko, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom „Utjecaj ljekarničke intervencije na stupanj adherencije pacijenata koji koriste antihipertenzivne lijekove“ će se održati u utorak, 12. prosinca 2017. godine, u 13.00 sati u Multimedijskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.