Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Nataša Zorić, dipl. ing. biotehnologije

13.7.2017.

Obrana doktorskog rada

Nataša Zorić, dipl. ing. biotehnologije, studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Antifungalni i antigenotoksični učinci oleuropeina“ u petak, 21. srpnja 2017. godine, u 10.00 sati u predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Schrottova 39.