Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Marko Jelić, dipl. ing. biologije

11.6.2018.

Obrana doktorskog rada

Marko Jelić, dipl. ing. biologije, student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlen u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Mehanizmi rezistencije na antibiotike u enterobakterija otpornih na karbapeneme“ u utorak 19. lipnja 2018. godine, u 13.00 sati u Velikoj predavaonici, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.