Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Maja Friščić, mag. pharm.

24.10.2017.

Obrana doktorskog rada

Maja Friščić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena kao asistentica na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Botanička obilježja, fitokemijski profil i biološki učinci vrsta roda Globularia L.“ u utorak, 31. listopada 2017. godine, u 12.30 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1,