Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Jelena Culej, mag. med. biochem.

17.7.2018.

Obrana doktorskog rada

Jelena Culej, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Polimorfizmi gena dopaminskoga (COMT i DAT1) i serotoninskoga (MAOA i 5-HTT) sustava te dimenzije simptoma u bolesnika sa shizofrenijom“ u utorak 24. srpnja 2018. godine, u 9.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.