Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Dario Mandić

16.6.2017.

Dario Mandić, mag. med. biochem., student poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutske znanosti“, zaposlen u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice Osijek, branit će svoj doktorski rad pod naslovom „Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom“ u srijedu 28. lipnja 2017. godine, u 13.30 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2.