Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Andrea Hulina, mag. med. biochem.

2.1.2018.

Obrana doktorskog rada

Andrea Hulina, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, branit će svoj doktorski rad u petak, 12. siječnja 2018. godine, u 12.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.