Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

7.7.2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

za upis na

 

SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

 

 1. Dermatofarmacija i kozmetologija - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.
 2. Fitofarmacija s dijetoterapijom - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge sveučilišne dodiplomske ili diplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.
 3. Klinička farmacija - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije iz bolničkih i javnih ljekarni, poduzeća i ustanova koji imaju za cilj promicati i osiguravati racionalnu, pravilnu i sigurnu primjenu lijekova. Studij upisuju i specijalizanti iz “Kliničke farmacije".  Uvjet za upis je položen državni ispit ili završen studijski program koji sadrži stručno osposobljavanje kao zamjenu za stručni staž, sukladno Direktivi 2005/36/EC.
 4. Medicinska biokemija i laboratorijska medicina - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije, i/ili su specijalizanti “Medicinske biokemije i laboratorijske medicine”. Studij mogu upisati i pristupnici koji su završili srodne sveučilišne studije u biomedicinskom području.
 5. Molekularna dijagnostika – za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije, medicinske biokemije te druge sveučilišne diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja.
 6. Razvoj lijekova - za pristupnike koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije te druge diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja. Studij upisuju i specijalizanti iz «Analitike i kontrole lijekova» te «Farmaceutske tehnologije».

 

 

 

Trajanje studija: 2 semestra

ECTS: 60

 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni magistar „Naziv studija“ (univ. mag. pharm.)

 

UVJETI UPISA:

Pravo upisa ostvaruju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz navedenih područja. Uz navedeni uvjet o završenom obrazovanju potrebno je znanje engleskog jezika.

Za pristupnike koji nisu završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz polja farmacije, a podnijeli su prijavu na poslijediplomski studij Razvoj lijekova (6) bit će organizirana pisana provjera znanja (ispit kompetencija). Izvori za pisanu provjeru znanja bit će objavljeni najkasnije mjesec dana prije održavanja provjere na mrežnoj stranici Fakulteta www.pharma.unizg.hr. Pravo upisa će ostvariti samo oni pristupnici koji zadovolje na provjeri znanja.     

 

 

Osobe koje su stekle kvalifikacije na stranom sveučilištu, dužne su o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij (upute potražiti na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unizg.hr).

 

 

Broj polaznika SVIH poslijediplomskih specijalističkih studija ograničen je na najmanje 10 i najviše 25 polaznika.

 

Prijava - Molba za upis

On line prijava objavljena je na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 2. potvrda o položenom državnom ispitu (preslika) za studije gdje je to navedeno
 3. rješenje o specijalizaciji za specijalizaciju (preslika) za studije gdje je to navedeno
 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika)
 5. potvrda ustanove ili osobna pismena izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
 6. ovjeren prosjek ocjena diplomskog/dodiplomskog studija
 7. preslika domovnice – original na uvid

 

Kriteriji:

Pri odabiru kandidata prednost će imati pristupnici koji imaju odobrenu specijalizaciju te pristupnici s višim prosjekom ocjena iz prethodnog studija.

 

 

ŠKOLARINA za akademsku godinu 2017./2018. iznosi 20.000,00 kuna za hrvatske i EU državljane, a 25.000,00 za strane državljane.

Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski specijalistički studij na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu imaju obvezu uplatiti zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće.

 

Troškovi prijave i upisa iznose 300,00 kuna.

 

NOVI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 31. listopada 2017.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 16. listopada 2017.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi nastavu tog studija.

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati preporučeno na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, A. Kovačića 1 uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij

Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se naći na mrežnoj stranici Fakulteta: www.pharma.unizg.hr ili na tel: 01/4818 302, e-mail: mstefan@pharma.hr.

 

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.