Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

UPISI U ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019.

14.9.2018.

Upisi u zimski semestar akademske godine 2018./2019.   provodit će se od 17. do 25. rujna 2018. godine u uredovno vrijeme Studentske poslovnice od 9.30 do 12.30 sati.

Po potrebi, a radi bolje organizacije upisa,  svaki dan u 9.30 sati  bit će podijeljeni brojevi prema kojima će se studenti tog dana upisivati.

Upis za studente koji drugi put upisuju petu godinu studija (a odslušali su sve predmete) bit će 28. rujna od 9.30 do 12.30 sati.

Molimo studente da pristupe upisu preko studomata tek nakon što provjere da su im kroz sustav provedeni svi položeni ispiti i prikupljeni svi potpisi radi testiranja godine.

Ako student nema potpis iz nekog predmeta jer nije stekao pravo na potpis zbog neizvršenja obveza, mora ga ponovo upisati i nema pravo izlaska na ispit dok predmet ne bude odslušan.

Studenti od druge do četvrte godine studija mogu upisati oko 35 ECTS bodova po semestru, s tim da ne smiju prijeći ukupno 70 ECTS-a u akademskoj godini.

Također, student  uz indeks mora priložiti i kopiju uplatnice kojom je na žiro račun Fakulteta uplatio upisninu u iznosu od 350.00 kn.

IBAN Fakulteta je  HR1923600001101344042  (pod poziv na broj upisati svoj OIB).

 

Studenti koji pri upisu u akademsku godinu 2018./2019. imaju 55 i više ECTS bodova, stečenih u tekućoj akademskoj godini,  ne plaćaju participaciju za ovu godinu.

Ostali studenti plaćaju participaciju u skladu s Pravilima  participiranja redovitih studenata u troškovima studija; točan iznos participacije student pri upisu provjerava u studomatu.

Sukladno Odluci Dekanskog kolegija, student koji ne može platiti iznos participacije u cjelosti pri upisu, predaje obrazloženu molbu za obročno plaćanje  u Studentsku poslovnicu, a po odobrenju prodekanice za studente i studijske programe,  pri upisu u studomatu mora označiti da plaća participaciju u 3 jednake rate (prva se plaća pri upisu, a preostale dvije poštujući rokove iz Odluke).

U slučaju promjena u odluci Sveučilišta Fakultet zadržava pravo promjene pravila participiranja studenata u troškovima studija.

 

Napomena:

Studenti koji tijekom srednjoškolskog obrazovanja nisu slušali i polagali LATINSKI JEZIK moraju pri upisu u drugu godinu studija priložiti potvrdu o položenom Latinskom jeziku