Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Specijalistički studij Razvoj lijekova

17.11.2017.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet obavještava da se Vijeće za specijalističke studije usuglasilo da će se studij Razvoj lijekova izvoditi za ak. godinu 2017./2018.

Sukladno uvjetima natječaja, za pristupnike koji nisu završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij iz polja farmacije, a podnijeli su prijavu na poslijediplomski studij Razvoj lijekova bit će organizirana pisana provjera znanja (ispit kompetencija) u drugoj polovici siječnja 2018. godine. O točnom datumu, mjestu i vremenu provjere pristupnici će biti obaviješteni naknadno.

Popis potrebne literature za pripremu ispita:

Katzung i sur.: Temeljna i klinička farmakologija, I. dio (stranice 1-77)

R. Senjković: Osnove oblikovanja lijekova

I. Jalšenjak, V. Jalšenjak, J. Filipović-Grčić, Farmaceutika

Svu navedenu literaturu možete potražiti u Knjižnici FBF-a, A. Kovačića 1.

O rezultatima ispita kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte.

Pravo upisa će ostvariti samo oni pristupnici koji zadovolje na provjeri znanja.