Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poziv na testiranje

5.4.2018.

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – opći poslovi i dostava, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:

Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br. 27/2018) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – opći poslovi i dostava, održat će se 12. travnja 2018. godine, četvrtak, na adresi Ante Kovačića 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

 

NAPOMENA:

Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije:

 

1.   Uredba o uredskom poslovanju NN 7/2009

2.   Zakon o poštanskim uslugama NN 144/12, 153/13 i 78/15

3. Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge 1.1.2017. – poveznica:

 

https://www.posta.hr/UserDocsImages//posta/Dokumenti/Opci_uvjeti_za_obavljanje_univerzalnih_usluga_2017_01_01.pdf

 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.