Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poziv na testiranje

26.10.2017.

Poziv na testiranje  za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:

Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 93/17) za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu održat će se 2. studenoga 2017. godine,  s početkom u 10 h, na adresi Ante Kovačića 1.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

NAPOMENA:

Testiranje će obuhvaćati poznavanje područja europskih projekata:

1.  europa.eu

2. www.hrzz.hr

3. www. pharma.unizg.hr

4. mobilnost.hr

5. www.strukturnifondovi.hr/naslovna

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.