Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poziv na testiranje

17.10.2017.

Poziv na testiranje za radno mjesto - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:

Testiranje stručnih sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (N.N. 96/17) za  izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv voditelj jedinice za kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu održat će se 23. listopada 2017. godine, ponedjeljak,  s početkom u 9 sati na adresi Ante Kovačića 1, Zagreb.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu testiranja.

NAPOMENA:

Testiranje će obuhvaćati znanje iz sljedeće materije:

1.   Zakon o radu NN 93/14

2.   Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14

3.   Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07,   

       46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15

4.   Zakon o mirovinskom osiguranju   NN 157/13; 151/14; 33/15, 93/15, 120/16

5.   Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 28/2017  

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta kandidata. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju