Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto II. vrste – voditelj pododsjeka u Dekanatu

19.12.2016.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 9. studenoga 2016. godine u Narodnim novinama (102/16), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu te na mrežnoj stranici Fakulteta, za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste: voditelj pododsjeka u Dekanatu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za porodni dopust, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Maje Horvat.