Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

25.4.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Branka Zorc,  na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju

 

  1. za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Lada Rumora,  na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju

 

  1. za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditelja prof. dr. sc. Valerija Vrčeka,  na Zavodu za organsku kemiju.