Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

4.4.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju