Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

31.10.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor dva doktoranda za rad na projektu Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, na određeno vrijeme od četiri godine