Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

7.11.2016.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto položaj II. vrste - voditelj pododsjeka u Dekanatu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za porodni dopust
  2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto  III. vrste –  administrativni referent u Studentskoj poslovnici na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za porodni dopust