Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

28.10.2016.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju farmacija, znanstvenoj grani farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na Zavodu za mikrobiologiju;
  2. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju farmacija, znanstvenoj grani farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na Zavodu za farmakognoziju;
  3. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju farmacija, znanstvenoj grani medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju.