Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Suradnici s FBF-a u HRZZ projektima drugih institucija

 

Prof. dr. sc. Karmela Barišić

Priroda kao saveznik: strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika

(2021. – 2025.)

Nositelj: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

 

Prof. dr.sc. Anamarija Domijan

Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi

(2021. – 2025.)

Nositelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

 

Prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček

Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19

(2020. – 2022.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Prof. dr. sc Valerije Vrček

In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata

(2020. – 2024.)

Nositelj: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

 

Izv. prof. dr. sc. Ana Budimir

Mehanokemijska aktivacija i funkcionalizacija veze C–H potaknuta paladijem i usmjerena ligandome

(2020. – 2024.)

Nositelj: Institut Ruđer Bošković

 

prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky, Dalia Vađunec

Motorički učinci klostridijskih neurotoksina u središnjem živčanom sustavu

(2020. – 2024.)

Nositelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Prof. dr. sc. Irena Žuntar

Tehnologija preprekama i 3D printanje za okolišno prihvatljivu proizvodnju funkcionalnih voćnih sokova

(2020. – 2022.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Petra Turčić

Application of Nanobiotechnology for Nutritional Supplementation with Selenium

(2019. – 2023.)

Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 

Dr. sc. Kristina Radić

Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom

(2019. – 2022.)

Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 

Prof. dr. sc. Irena Žuntar

Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa "zelenim otapalima" primjenom visokonaponskog pražnjenja

(2019. – 2021.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Petra Turčić

Uloga Notch signalnog puta u patogenezi jetrene fibroze

(2018. – 2023.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan

Bolničke zaštitne tekstilije

(2018. – 2023.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

Određivanje ključnih molekula epitelno-mezenhimalne tranzicije kao mogućih ciljeva za terapiju raka jajnika

(2017. – 2021.)

Nositelj: Institut Ruđer Bošković

 

Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta

Novi oralni antikoagulansi: povezanost koncentracije lijeka i antikoagulantnog učinka

(2017. – 2022.)

Nositelj: KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

 

Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta

Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje

(2017. – 2021.)

Nositelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

 

Prof. dr.sc. Anamarija Domijan

Fitotoksičnost nanosrebra: mehanizmi akcije i interakcije u stanicama duhana (IP-09-2014)

(2016. – 2021.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Ana Budimir

Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena

(2016. – 2019.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Prof. dr. sc. Ivan Kosalec

Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena

(2016. – 2019.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Petra Turčić

Hrvatsko farmakološko nazivlje - FARMANA

(2016. – 2017.)

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

 

Izv. prof. dr. sc. Ana Budimir

Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih spojeva

(2015. – 2019.)

Nositelj: Institut Ruđer Bošković

 

Prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky, Višnja Drinovac Vlah

Klostridijski neurotoksini i mozak

(2015. – 2017.)

Nositelj: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Doc. dr sc. Toma Keser

Epigenetička regulacija glikozilacije immunoglobulina G

(2014. – 2018.)

Nositelj: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Prof. dr. sc. Valerije Vrček

Europska bioetika na djelu

(2014. – 2017.)

Nositelj: Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet