Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Znanstveni centri izvrsnosti

 

Prof. dr. sc. Gordan Lauc, voditelj Znanstvene jedinice za istraživanja u glikoznanosti na FBF          

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju

http://zcipersonhealth.unios.hr/opce-informacije/

Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Zamišljen je kao efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne.

Čine ga dvije znanstvene jedinice:

1)  Znanstvena jedinica za istraživanje u glikoznanosti na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i

2) Znanstvena jedinica za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

 

Osnivanje i projekti centra financirani su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projektni poziv „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“.