Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Arhiva

SVEUČILIŠNE POTPORE 2016.

Izv. prof. dr.sc. Lidija Bach-Rojecky
Utjecaj botulinum toksina na bol koštano-mišićnog porijekla
 
Izv. prof. dr.sc. Sanja Dabelić
Galektin-3 i infekcije  plijesnima Aspergillus iz sekcije Nigri
 
Izv. prof. dr.sc. Ana-Marija Domjan
Elementi u tragovima i oksidacijski stres u pretilosti
 
Izv. prof. dr.sc. Mario Gabričević
Utjecaj deglikozilacije alfa-kiselog glikoproteina na vezanje nekih lijekova
 
Izv. prof. dr.sc. Kroata Hazler Pilepić
Evaluacija bioloških učinaka sekundarnih biljnih metabolita vrsta roda glavulja
 
Doc. dr. sc. Jasna Jablan
Ispitivanje teških metala i kemijskog sastava proizvoda autohtone sorte jabuke samoniklice
 
Izv. prof. dr.sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač
Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji
 
Izv. prof. dr.sc. Mario Jug
 Razvoj terapijskih sustava za lokalnu primjenu antibiotika
 
Prof. dr. sc. Olga Kronja
Strukturne karakteristike koje određuju reaktivnosti nukleofuga i elektrofuga
 
Prof. dr. sc. Biljana Nigović
Nanosenzori i nove metode analize lijekova i bioaktivnih molekula
 
Doc. dr. sc. Ivan Pepić
Biofarmaceutska ispitivanja transkornealnog prijenosa djelatne tvari
 
Prof. dr. sc. Jόzsef Petrik
Utjecaj ekspresije i stanične lokalizacije GAPDH-a na apoptozu i mitogena svojstva stanica karcinoma dojke
 
 
Izv. prof. dr.sc. Viktor Pilepić
Molekulski mehanizam djelovanja biomedicinski značajnih polifenolnih spojeva
 
Prof. dr. sc. Lada Rumora
Aktivacija TLR receptora u primarnim epitelnim stanicama bronho-trahealnog sustava
 
Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta
Biološke značajke cfsDNA i glikanskih profila sjemene tekućine
 
Prof. dr. sc. Valerije Vrček
Slobodni radikali  dobiveni iz organskih derivata nukleobaza
 
Izv. prof. dr.sc. Jadranka Vuković Rodríguez
Istraživanje antimikrobnih i protuupalnih svojstava te profila kakvoće vrste Erodium cicutarium (L.) L'Hér. (Geraniaceae)
 
Prof. dr. sc. Branka Zorc
Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom
 

SVEUČILIŠNE POTPORE 2015.

Izv. prof. dr.sc. Lidija Bach-Rojecky
Botulinum toksin, mozak i bol
 
Prof. dr. sc. Karmela Barišić
lspitivanje potencijalnih biomarkera za fibromialgiju: topljive adhezijske molekule i cirkulirajuće nukleinske kiseline
 
Izv. prof. dr.sc. Ana-Marija Domjan
Uloga vitamina, minerala u tragovima i  oksido-reduktivne ravnoteže u pretilosti
 
Izv. prof. dr.sc. Mario Gabričević
Glikolizacija alfa-kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji
 
Izv. prof. dr.sc. Olga Gornik
Utjecaj statina na glikozilaciju plazmatskih proteina i imunoglobulina G
 
Izv. prof. dr.sc. Kroata Hazler Pilepić
Biomedicinski potencijal sekundarnih biljnih metabolita vrsta roda glavulja
 
Izv. prof. dr.sc. Kroata Hazler Pilepić
Sekundarni metaboliti nekih biljnih vrsta Hrvatske i njihovi biološki učinci
 
Izv. prof. dr.sc. Milena Jadrijević-Mladar
Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji
 
Prof. dr. sc. Olga Kronja
Elektronski efekti i reaktivnost organskih karbonata
 
Izv. prof. dr.sc. Jasmina Lovrić
Unaprjeđenje procesa razvoja lijeka korištenjem modela za rano predviđanje biofarmaceutskih značajki terapijskih nanosustava
 
Prof. dr. sc. Biljana Nigović
Razvoj i primjena novih metoda analize lijekova i bioaktivnih molekula u kompleksnim uzorcima
 
Izv. prof. dr.sc. Viktor Pilepić
Molekulski mehanizam djelovanja biomedicinski značajnih polifenolnih spojeva
 
Prof. dr. sc. Lada Rumora
Aktivacija NLRP3 inflamasoma i TLR receptora izvanstaničnim Hsp70 i cigaretnim dimom
 
Izv. prof. dr.sc. Maja Šegvić Klarić
Uloga proteina p53 u genotoksičnom djelovanju aflatoksina B1, fumonizina B2 i sterigmatocistina u ljudskim stanicama karcinoma pluća
 
Prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević
Ispitivanje kakvoće i djelotvornosti biljnih lijekova tradicionalne kineske medicine
 
Prof. dr. sc. Valerije Vrček
Ferocenoilni derivati purinskih DNA-veza. Priprava, spektroskopska mjerenja i kvantno-kemijska istraživanja
 
Izv. prof. dr.sc. Jadranka Vuković-Rodriguez
Istraživanje i razvoj profila kakvoće vrste Erodium cicutarium (L.) L’Hér.  (Geraniaceae)
 
Prof. dr. sc. Branka Zorc
Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom