Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sveučilišne potpore

Voditelj potpore / Naziv potpore

Izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky
Kronična bol – kako nastaje i zašto traje?
 
Doc. dr. sc. Mirza Bojić 
Antitrombotski učinak hrvatskog ljekovitog bilja i propolisa
 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić
Ugljikohidratne determinante vezanja plijesni Aspergillus iz sekcije Nigri
 
Izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan
Pretilost, elementi u tragovima i oksidacijski stres
 
Prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
Terapijski nanosustavi za topikalnu primjenu
 
Izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
Binuklearni kompleksi željeza kao mimetici ribonukleotid reduktaze
 
Izv. prof. dr. sc.  Kroata Hazler Pilepić
Sekundarni metaboliti biljnih vrsta Hrvatske i evaluacija njihovih bioloških učinaka
 
Izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar Takač 
Istraživanje značajki inhibitora protein tirozin kinaze i histon deacetilaze u antitumorskoj terapiji
 
Prof. dr. sc. Olga Kronja
Proširenje ljestvice nukleofugalnosti i elektrofugalnosti
 
Prof. dr. sc. Biljana Nigović
Nove analitičke metode i senzori za određivanje lijekova
 
Doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić
Utjecaj potencijalno neprikladnih lijekova na kliničke ishode bolesnika starije životne dobi
 
Prof. dr. sc. József Petrik
Ekspresija gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaze i glikoliza u stanicama karcinoma dojke
 
Izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić
Kinetika i mehanizam reakcija biomedicinski značajnih polifenolnih spojeva
 
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić Džolić
Fosforamidatni derivati primakina kao potencijalni citostatici i antimalarici
 
Prof. dr. sc. Lada Rumora
Aktivacija nekroptosoma i inflamasoma izvanstaničnim Hsp70 i cigaretnim dimom
 
Izv. prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
Genotipizacija i tvorba sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina u Aspergillus vrsta iz sekcije Versicolores
 
Doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta
Biološke značajke cfsDNA i glikanskih profila sjemene tekućine u karcinomu prostate
 
Prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević
Kromatografski profil i antimikrobni učinak eteričnih ulja odabranih vrsta porodice Lamiaceae
 
Prof. dr. sc. Valerije Vrček
Radikalski derivati organometalnih nukleobaza