Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Sudjelovanje na 19. Europskom simpoziju organske reaktivnosti (ESOR 2023)

Na ovogodišnjem, 19. Europskom simpoziju organske reaktivnosti (ESOR 2023) koji se održao od 19. do 22. rujna 2023. u Amsterdamu, sudjelovali su naši doc. dr. sc. Davor Šakić i njegov doktorand Gabrijel Zubčić, mag. appl. chem.


ESOR 2023 jedan je od najvažnijih skupova iz fizikalno-organske kemije, a na njemu je doc. dr. sc. Davor Šakić održao predavanje na temu "Regioselektivnost u Hofmann-Loffler-Freytag reakciji" te su predstavljeni rezultati uspostavnog istraživačkog projekta LIGHT-N-RING (Svjetlošću pogonjena funkcionalizacija nerekativnih pozicija korištenjem oksidacijske aminacije) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.