Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Znanstveni skupovi u organizaciji Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

1. "Farmaceutska izvrsnost u službi zdravlja!" 
5. kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj, Hrvatska
u organizaciji Hrvatskog farmaceutskog društva
i suorganizaciji Faramceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za lijekove i medicinske prozivode RH

2. hrvatski kongres KLINIČKE FARMACIJE