Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stručni skupovi u organizaciji Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 

Utjecaj interakcija lijekova na ishod liječenja bolesnika starije životne dobi

Metabolički sindrom - uloga ljekarnika

Fitoterapija - kada i kako?

Paratireoideja - multidisciplinarni pristup u dijagnostici, praćenju i uspješnosti operacije i terapije