Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Strateški program znanstvenog istraživanja

Kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, FBF donosi Strateški program znanstvenih istraživanja u skladu s: nacionalnim prioritetima, pridruživanjem EU, odnosno usklađivanjem sa smjernicama EU-a (Lisabonska strategija iz 2009., Bolonjski proces i dr.), uključivanjem u europski istraživački (ERA) i visokoškolski (EHEA) prostor, u skladu s potrebom razvoja programa cjeloživotnoga obrazovanja, usklađivanjem s europskim kvalifikacijskim okvirom, potrebom jedinstvenih doktorskih studija, kontinuiranom izgradnjom nacionalne znanstveno-istraživačke i visokoobrazovane politike, potrebom povećanja sredstava za znanost (posebice iz gospodarskoga sektora), i dr.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet ovim dokumentom usklađuje svoju strategiju znanstvenih istraživanja s postojećim specifičnim Strategijama Sveučilišta u Zagrebu, uvažavajući pritom sve posebnosti i specifičnosti te predviđa posebne zadatke i mjere u sljedećem srednjoročnom razdoblju. Strateškim programom znanstvenih istraživanja FBF-a definiraju se: misija i vizija FBF-a u području istraživanja, transfera tehnologije i znanja te inovacija, strateški ciljevi i zadaci FBF-a s pripadajućim mjerljivim pokazateljima učinka, osobe i tijela potrebna za provedbu Strateškog programa, nositelji odgovarajućih aktivnosti, odnosno osobe odgovorne za praćenje pokazatelja učinka po definiranim zadacima i predvidivi termini realizacije, dokumenti koje će FBF usvojiti s ciljem provedbe Strateškog programa te hodogram aktivnosti. 

Strateški program znanstvenog istraživanja FBF-a.