Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Djelatnici Zavoda

izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević
Predstojnik zavoda - Izvanredni profesor
E-mail: mgabricevic@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Mario  Gabričević dr. sc. Mario Gabričević je zaposlen kao izvanredni profesor na Zavodu za opću i anorgansku kemiju na kojem izvodi nastavu iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam. Područje znanstveno-istraživačkog... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Ana Budimir
Izvanredni profesor
E-mail: abudimir@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Ana  Budimir dr. sc. Ana Budimir zaposlena je kao docentica na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom (voditeljica) te kao suradnica na izvođenju nastave iz kolegija diplomskog... Opširnije

izv. prof. dr. sc. Tin Weitner, mag. pharm.
Izvanredni profesor
E-mail: tweitner@pharma.hr
izv. prof. dr. sc. Tin  Weitner dr. sc. Tin Weitner zaposlen je kao viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam,... Opširnije

dr. sc. Ivan Biruš
Viši stručni savjetnik za projekte
E-mail: ibirus@pharma.hr

Grozdana Harapin
Tehnički suradnik
E-mail: gharapin@pharma.hr
 Grozdana  Harapin Tehnički suradnik na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Opširnije