Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uvod u studij medicinske biokemije

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studenta s ulogom medicinskog biokemičara kao stručnjaka i znanstvenika u sustavu zdravstva kao i sa studijskim programom, ciljevima, sadržajima, predmetnom povezanosti i ishodima studija.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student/ica će biti u stanju:
  1. Definirati osnovna obilježja medicinsko-biokemijske znanosti i struke;
  2. Prepoznati društvenu ulogu i zadaću medicinskog biokemičara;
  3. Objasniti kompetencije medicinskog biokemičara;
  4. Nabrojati glavne stručne kolegije u studiju medicinske biokemije;
  5. Objasniti ulogu medicinsko-biokemijskog laboratorija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;
  6. Opisati put od uputnice do dobivanja rezultata pretraga.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Tihana Žanić Grubišić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor
dr. sc. Zlata Flegar-Meštrić Docent